**** به پرتال اطلاع رسانی مشترکین شرکت گاز استان گلستان خوش آمدید ****
صفحه اصلي پرتال راهنمای مشترکین اشتراک پذیری پیشنهادات و انتقادات صفحه اصلي سايت

اطلاعیه راهنمای مشترکین اشتراک پذیری پیشنهادات و انتقادات
       آدرس: گرگان - میدان بسیج - سایت ادارات - شرکت گاز استان گلستان
تلفن: 5-32480372-017   فکس: 32480298     کد پستی:36948-49189  - ثبت: 4199
Email:info@nigc-golestan.ir
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.