آموزش مجازی

(18/06/1397)   معرفی سرپرست خدمات فنی ومهندسی شرکت گازاستان گلستان


معرفی سرپرست خدمات فنی ومهندسی شرکت گازاستان گلستان

مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درحکمی سرپرست جدید خدمات فنی ومهندسی شرکت را انتخاب ومعرفی نمود.

به گزارش روابط عمومی،در این حکم مهندس صالح روشنی به سمت سرپرست خدمات فنی ومهندسی شرکت منصوب و حکم مسئولیت جدید به ایشان تقدیم گردیده و ازخدمات حامد ا... مقصودلو رئیس سابق آن واحد نیز تقدیر بعمل آمد.

شایان ذکراست روشنی پیش از این مسئولیت ریاست واحد بازرسی فنی گاز گلستان را به عهده داشت

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات