آموزش مجازی

(09/07/1397)   بازدید کارشناسان مدیریت بحران استان گلستان از امکانات و ظرفیتهای شرکت گاز استان


بازدید کارشناسان مدیریت بحران استان گلستان از امکانات و ظرفیتهای شرکت گاز استان

براساس هماهنگی های انجام شده اداره کل مدیریت بحران استان گلستان ، کارشناسان آن مدیریت   با حضور در  شرکت گاز  از امکانات و ظرفیتهای  موجود  این شرکت بازدید بعمل آوردند.
 
به گزارش روابط عمومی  دراین بازدید که با هدف افزایش سطح هماهنگی ها و بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی استان در زمان حوادث و بحرانهای احتمالی انجام شد کارشناسان مذکوربا حضوردر دستگاههای عملیاتی اصلی ازامکانات وظرفیتهای دستگاهها ومرکز کنترل عملیات و فرماندهی مدیریت بحران(مراکز EOC) بازدید بعمل آوردند.

در نشستی که به همین منظور در محل اتاق مدیریت بحران گازگلستان برگزار شد سرپرست امورHSE  شرکت گاز بهمراه روئسای واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،اندازه گیری و توزیع گاز و دیگر کارشناسان مربوطه گزارشی ازامکانات ، پتانسیلها و اقدامات  پیشگیرانه انجام شده درزمینه مدیریت حوادث و بحرانهای احتمالی و همچنین آمادگی گاز گلستان جهت مواجهه با این بحرانها ارائه نموده  است.

مهندس منوچهریان سرپرست امورHSE  شرکت گاز استان گلستان  افزود:خوشبختانه این شرکت  به منظور مقابله با حوادث احتمالی پیش بینی های لازم  را با هماهنگی شرکت ملی گاز و اداره کل مدیریت بحران استان انجام داده و در حال حاضر با اقدامات پیش گیرانه صورت گرفته وبرگزاری دوره های آموزشی متناسب ،انجام مانورهای متعدد با همکاری دستگاههای ذیربط  و همچنین تامین  و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز  برای  ورود به فصل سرما از آمادگی نسبتاً خوبی برخوردار می باشد.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات